Yo Mamma Jokes | Audio Yo Mamma Jokes | Get Insulted | More Insults

When you haul ass, she has to make two trips.